Oferta

1. Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • udzielenie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zgłaszanie w odpowiednich urzędach wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,
 • doradztwo w sprawach podatkowych.

2. Obsługa podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji PIT i VAT,

3. Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji PIT i VAT,

4. Rozliczanie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz ich pracowników:

 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • wypełnianie przelewów bankowych do ZUS.

5. Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.,
 • sporządzanie i składanie we właściwych Urzędach Skarbowych deklaracji podatkowych: PIT-4R, PIT-8C, PIT-11,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pracownikami,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników.

6. Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

7. Wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy.

8. Doradztwo podatkowe.

9. Wnioski o zwrot podatku oraz otrzymanie zasiłku rodzinnego z zagranicy.

Uwaga

Witaj,

Ta witryna korzysta z plików cokies, jeśli nie godzisz się na ich wykorzystywanie to opuść stronę.