Oferta

Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • zgłaszanie do właściwych urzędów wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,
 • doradztwo w sprawach podatkowych.

Obsługa podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji oraz informacji podatkowych.

Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji oraz informacji podatkowych.

Rozliczanie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz ich pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • wypełnianie przelewów bankowych do ZUS.

Prowadzenie spraw pracowniczych

 • sporządzanie list płac, kart zasiłkowych, itp.,
 • sporządzanie i składanie do właściwych Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych: PIT-4R, PIT-8C, PIT-11,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pracownikami,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników.

Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy

Doradztwo podatkowe

Wnioski o zwrot podatku oraz otrzymanie zasiłku rodzinnego z zagranicy